Rendszerüzenet

1Sám 8,6-9.20

Időpont 2018.03.25 10:00
Lekció Ószövetség Sámuel első könyve
Textus Ószövetség Sámuel második könyve
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Milyen királyt akartok?

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta fölhoztam őket Egyiptomból, mindmáig: elhagytak, és más isteneknek szolgáltak.
Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép…
Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!
„Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.”
(1Sám 8,6-9.20/a és Jn 12,13/b.15)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Gyermekek virágvasárnapi műsora

2.    Apostoli köszöntés                                                                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                        

3.    Fennálló ének: 360,1

4.    Főének: 331,1;3-4

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: 1Sám 8.                                                  Dr. Boldoghné Szabó Tímea konfirmandus

7.    Imádság                                                                                            Szegvölgyi Dávid konfirmandus

8.    Igehirdetés előtti ének: 266,1

9.    Igehirdetés: 1Sám 8,6-9.20/a és Jn 12,13/b.15         Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 398,4-5

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Konfirmáció előtti ének: 264,1

13. Keresztelés és konfirmáció                                                Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

14. Köszöntés                                                                                                  Ember Sándor főgondnok

15. Hirdetések

16. Záró ének: 367,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor