Rendszerüzenet

Lk 23,26

Időpont 2018.03.30 10:00
Lekció Újszövetség Máté evangéliuma
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 

„Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.” 

(Lk 23,26)

 

 1. Orgonazene
 2. Apostoli köszöntés                        Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
 3. Fennálló ének: 294,1
 4. Főének: 341,1-3
 5. Előfohász
 6. Igeolvasás: Mt 27,31-50
 7. Imádság
 8. Igehirdetés előtti ének: 466, 1
 9. Igehirdetés: Lk 23,26                   Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 10. Igehirdetés utáni ének: 342, 1
 11. Imádság, Úri ima, Áldás
 12. Hirdetések
 13. Záró ének: 340,1-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor