Rendszerüzenet

Mt 28,4-7

Időpont 2018.04.01 10:00
Lekció Újszövetség Máté evangéliuma
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.”
(Mt 28,4-7)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                                       Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 185

3.    Főének: 356,1-5

4.    Előfohász, Igeolvasás: Mt 27,62-Mt 28,15

5.    Imádság

6.    Gyülekezeti kórus éneke (Vivaldi: Domine Deus, Agnus Dei)

7.    Igehirdetés: Mt 28,4-7                                                            Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

8.    Gyülekezeti kórus éneke (Weber: Íme, Isten báránya)

9.    Imádság, Úri ima

10. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

11. Úrvacsora, ágendázik                                                                     Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 440; 437; 438; 442; 443)

Gyülekezeti kórus énekei (Ádám Jenő: Feltámadt a mi életünk; Schubert: Sanctus)

12. Áldás

13. Tiszteletbeli presbiterek köszöntése                                    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

14. Hirdetés

15. Himnusz

16. Záró ének: 348,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
Szólót énekel: Bódi Marianna
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy