Rendszerüzenet

Mt 28,16-18

Időpont 2018.04.02 10:00
Lekció Újszövetség Máté evangéliuma
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
István Oláh lelkipásztor

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt:
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.”
(Mt 28,16-18)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                                                                                            

2.   Fennálló ének: 187

3.   Keresztelés

4.   Főének: 288,1-7

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Mt 28,11-20

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 184

9.   Igehirdetés: Mt 28,16-18                                                 Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 396,3

11. Imádság, Úri ima

12. Áldás

13. Hirdetések

14. Himnusz

15. Záró ének: 357,1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor