Rendszerüzenet

2Móz 20,7

Időpont 2018.04.08 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Ószövetség Mózes második könyve
Veres János Vendég

Az istentisztelet témája: Az Úr nevében erő van

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!”
(2Móz 20,7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                              Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 105,2

3.   Főének: 250,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Zsolt 20                                                                    Rácz Zoltán presbiter

6.   Imádság                                                                           Petkes Melinda pótpresbiter

7.   Igehirdetés előtti ének: 300,2

8.   Igehirdetés: 2Móz 20,7                                                            Veres János lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 488,4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése                                Diószegi Béláné gondnok

12. Hirdetések                                                              Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 264,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor