Rendszerüzenet

Gal 5,1-6

Időpont 2018.04.15 10:00
Lekció Újszövetség Pál levele a galatákhoz
Textus Újszövetség Pál levele a galatákhoz
Ravikumar James Niranjan Vendég

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.”
(Gal 5,1-6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 329,2

3.   Keresztelés

4.   Főének: 254,1-9

5.   Előfohász                                                                                        Oláh István lelkipásztor

6.   Igeolvasás: 469,1;3

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 2Móz 20,1-17

9.   Igehirdetés: Gal 5,1-6                                            James Niranjan Ravikumar püspök

                                                                                                                tolmácsol: Balog Margit

10. Igehirdetés utáni ének: 323,2

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                                                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 467,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor