Rendszerüzenet

2Móz 20,7

Időpont 2018.04.22 10:00
Lekció Újszövetség Máté evangéliuma
Textus Ószövetség Mózes második könyve
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Esküdjünk, vagy ne esküdjünk?

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.”
(2Móz 20,7 és Jak 5,12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                           Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 24,1-2

3.    Keresztelés

4.    Énektanítás: 140,1;13                                                      Csorba Gergő gyülekezeti kántor

5.    Főének: 473,1-4

6.    Előfohász                                                                                               Oláh István lelkipásztor

7.    Igeolvasás: Mt 5,33-37

8.    Imádság

9.    Igehirdetés előtti ének: 308,1

10. Igehirdetés: 2Móz 20,7 és Jak 5,12                   Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

11. Igehirdetés utáni ének: 278,8

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Hirdetések

14. Záró ének: 425,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor