Rendszerüzenet

ApCsel 26,9-11

Időpont 2018.04.29 10:00
Lekció Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus Újszövetség Az apostolok cselekedetei
István Oláh lelkipásztor

Az istentisztelet témája: A megtérés előtti/utáni cselekedet

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!

Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem.
Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam.”
(2Móz 20,7 és ApCsel 26,9-11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                         Sepsy Károly nyugalmazott lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 89,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 299,1-5

5.    Előfohász                                                                    Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

6.    Igeolvasás: ApCsel 26, 1-23

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 151

9.    Igehirdetés: 2Móz 20,7 és ApCsel 26,9-11                                       Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 274,3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 467,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor