Rendszerüzenet

2Móz 20,8-10

Időpont 2018.05.06 10:00
Lekció Ószövetség Mózes harmadik könyve
Textus Ószövetség Mózes második könyve
Bartha Gyula Vendég

Az istentisztelet témája: Az Úr ünnepe

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.”
(2Móz 20,8-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 378,1

3.    Gyermekek anyák napi műsora

4.    Főének: 196,1-5

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: 3Móz 23,1-8

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 324,5

9.    Igehirdetés: 2Móz 20,8-10                                                 Bartha Gyula nyugalmazott lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7

11. Imádság, Úri ima

12. Úrvacsora előtti ének: 435,1

13. Úrvacsora, ágendázik:                                                                         Káposztás Gábor bo. lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 442-443; 445; 448)

14. Áldás

15. Hirdetések

16. Záró ének: 264,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor