Rendszerüzenet

2Krón 34,31

Időpont 2018.05.13 10:00
Lekció Ószövetség A krónikák második könyve
Textus Ószövetség A krónikák második könyve
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: A kapcsolat, ami megtart

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben.” (2Krón 34,31)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.     Apostoli köszöntés                                                                                               Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.     Fennálló ének: 423,1;3

3.     Főének: 241,1-4

4.     Előfohász

5.     Igeolvasás: 2Krón 34,29-33                                                                                   Telepóczki Róza konfirmandus

6.     Imádság                                                                                                                               Lehner Zalán konfirmandus

7.     Igehirdetés előtti ének: 62,1

8.     Igehirdetés: 2Móz 20,8-11 és 2Krón 34,31                                          Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.     Igehirdetés utáni ének: 272,1

10.  Imádság, Úri ima, Áldás

11.  Konfirmáció előtti ének: 463,1

12.  Keresztelés és konfirmáció                                                                              Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

13.  Köszöntés                                                                                                                                Ember Sándor főgondnok

14.  Hirdetések

15.  Záró ének: 254,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor