Rendszerüzenet

Róm 8,31-39

Időpont 2018.05.21 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
(Róm 8,31-39)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 189.

3.    Keresztelés

4.    Főének: 374,1-6

5.    Előfohász                                                                     Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

6.    Igeolvasás: Jn 14,15-27

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 370,1

9.    Igehirdetés: Róm 8,31-39                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 377,2

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Jubileumi konfirmáció előtti ének: 463,1

13. Jubileumi konfirmáció                                                                      Oláh István lelkipásztor

14. Köszöntés                                                                       Tárczyné dr. Mányi Sarolta gondnok

                                                                                       Dr. Horkay György jubiláló konfirmandus

15. Hirdetések

16. Záró ének: 375,1-7

 

 Orgona: Vad Péter tanár-karnagy