Rendszerüzenet

Mk 2,23-28

Időpont 2018.05.27 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Újszövetség Márk evangéliuma
Berényiné Csinády Melinda Vendég

Az istentisztelet témája: Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap?

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük: Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is meg azok is, akik vele voltak? Miként ment be az Isten házába Ebjátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak? Majd hozzátette Jézus: A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.”
(Mk 2,23-28)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 162,1

3.   Keresztelés

4.   Főének: 84,1;5-6

5.   Előfohász                                                       Nagyné Török Csilla beosztott lelkipásztor

6.   Igeolvasás: Zsolt 84.                                            Nagy Imre gyülekezetünk gyermeke

7.   Imádság                                                                 Nagy Blanka gyülekezetünk gyermeke

8.   Igehirdetés előtti ének: 256,1-2

9.   Igehirdetés: Mk 2,23-28           Berényiné Csinády Melinda vallástanár-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 229,1

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Köszöntés                                                                                           Győri József igazgató

13. Hirdetések                                                                                    Oláh István lelkipásztor

14. Záró ének: 254,1-3;8-9

Orgona: Sárosi Dániel orgonaművész