Rendszerüzenet

Ef 6,1-4

Időpont 2018.06.03 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
István Oláh lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Mindig tiszteljük szüleinket?

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.”
(Ef 6,1-4)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                               Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 138,1

3.   Főének: 473,2-6

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 65,1

8.   Igehirdetés: Ef 6,1-4                                                      Oláh István lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 425,1

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

12. Úrvacsora, ágendázik                                               Dancsó Zoltán segédlelkész

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 196,1-7

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor