Rendszerüzenet

2Móz 20,12

Időpont 2018.06.17 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Ószövetség Mózes második könyve
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: A tartalmas élet titka

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön,
amelyet Istened, az Úr ad neked!”
(2Móz 20,12)

Az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25,2

3.    Immánuel Otthon és Iskola tanulóinak éneke

4.    Főének: 90,1;7;9

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: Zsolt 90,1-17

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 162,7

9.    Igehirdetés: 2Móz 20,12                                                 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 229,3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Immánuel Otthon és Iskola tanévzáró                                                      Győri Zsófia igazgató

14. Záró ének: 254,1-6

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor