Rendszerüzenet

Róm 13,1-7

Időpont 2018.06.24 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
István Oláh lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe; akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgája ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet.”
(Róm 13,1-7)

 

Az istentisztelet témája: Hogyan lesz a családban tisztelet?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                    Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 24,1

3.   Főének: 253,1-5

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 162,6

8.   Igehirdetés: Róm 13,1-7                                                           Oláh István lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 425,1

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 196,1-7

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy