Rendszerüzenet

Mt 4,21-22

Időpont 2018.07.01 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól! Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta! Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.” (1Móz 4,1-8)
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! – megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére. (Mt 4,21-22)

 

Az istentisztelet témája: A sértettség arcai

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 153.

3.    Főének: 473,2-7

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

6.    Imádság

7.    Gyülekezeti kórus éneke (Bárdos Lajos: 23. zsoltár)

8.    Igehirdetés: 1Móz 4,1-8 és Mt 5,21-22                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Gyülekezeti kórus éneke (Kapi: Könyörülj Úr Isten rajtunk)

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Úrvacsora előtti ének: 437,1-5

13. Úrvacsora, ágendázik:                                                                         Káposztás Gábor bo. lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

14. Záró ének: 467,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy

A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy

Hegedűn közreműködik: Lóránt Benjámin Áron