Rendszerüzenet

ApCsel 16,25-31

Időpont 2018.07.15 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség Az apostolok cselekedetei
István Oláh lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Reménytelennek látszó helyzetek

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát.” (Mt 27,3-5)
„Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk! Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.”
(ApCsel 16,25-31)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 449,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 165,1-4

5.    Előfohász                                                            Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

6.    Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 201,1

9.    Igehirdetés: Mt 27,3-5 és ApCsel 16,25-31                             Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 357,1;3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 225,1;5-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor