Rendszerüzenet

2Móz 20, 13

Időpont 2018.07.08 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Ószövetség Mózes második könyve
Barnabásné Szász lelkipásztor

 

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne ölj!”

„És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, 
tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. 
Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban.

És mindezeken, noha hit által Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, 
hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.”

(2Móz 20, 13 és Zsid 11, 32-40)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                               Szász Barnabásné  nyugalmazott lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 201,1

3.    Főének: 393,1-2

4.    Előfohász                                                                    

5.    Igeolvasás: 2Mózes 20,1-17                         Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária presbiter

6.    Imádság                                                                                          Szentesiné Kiss Piroska presbiter

7.    Igehirdetés előtti ének: 226,2

8.    Igehirdetés: 2Móz 20,13 és Zsid 11,32-40                      Szász Barnabásné ny. lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 466,1-2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 390,1-4

 

Az istentisztelet témája: Életem adomOrgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor