Rendszerüzenet

Ef 4,29-32

Időpont 2018.07.22 10:00
Lekció Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Reid Alan Vendég

 

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”
(Ef 4,29-32)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                          Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 47,1;3

3.   Főének: 479,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Ef 4,17-28

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: Hozzád jövünk Uram

8.   Igehirdetés: Ef 4,29-32                                                    Alan Reid lelkipásztor

                                                                                                tolmácsol: Szabadi István

9.   Igehirdetés utáni ének: 498,5

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 471,1-4

 

Az istentisztelet témája: Amikor a szavak ölnekOrgona: Vad Péter tanár-karnagy