Rendszerüzenet

Mt 5,27

Időpont 2018.08.05 10:00
Lekció Ószövetség Mózes első könyve
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Bartha Gyula Vendég

Az istentisztelet témája: Mit mond Jézus a hűségről?

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!”
(Mt 5,27)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25,1

3.    Főének: 473,2-7

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 1Móz 2,18-25;3,16-24

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 251,1

8.    Igehirdetés: Mt 5,27                                                            Bartha Gyula nyugalmazott lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 498,4

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

12. Úrvacsora, ágendázik                                                                                    Dancsó Zoltán segédlelkész

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések                                                                                                             Oláh István lelkipásztor

15. Záró ének: 395,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor