Rendszerüzenet

Mt 5,27-30

Időpont 2018.08.12 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
István Oláh lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!” Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el,
mint ha egész tested vettetik a gyehennára.”
(Mt 5,27-30)

 

Az istentisztelet témája: Mit mond Jézus a hűségről?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: Ének

3.    Főének: Ének

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 2Móz 20,1-17                                                                             Dr. Farka Ilona presbiter

6.    Imádság                                                                                                            Sipos Jolán Mária presbiter

7.    Igehirdetés előtti ének: Ének

8.    Igehirdetés: Mt 5,27-30                                                                                    Oláh István lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: Ének

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: Ének

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor