Rendszerüzenet

Jn 8,1-11

Időpont 2018.08.26 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség János evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Az vessen rá először követ...

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”
(Jn 8,1-11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                            Nagy István segédlelkész

2.    Fennálló ének: 241,1

3.    Főének: 469,1-5

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 465,1-2

8.    Igehirdetés: Jn 8,1-11                                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 223,5-6

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 467,1-5

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor