Rendszerüzenet

Péld 13,4 és Péld 30,8-9

Időpont 2018.09.02 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Ószövetség A példabeszédek könyve
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: A bőség kosara    

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.

Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!”
(Péld 13,4 és Péld 30,8-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                   Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 84,1

3.    Főének: 164,1-3

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 265,4

8.    Igehirdetés: Péld 13,4 és Péld 30,8-9                              Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 249,9

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

12. Úrvacsora, ágendázik                                                                               Püski Gábor segédlelkész

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések                                                                                                    Oláh István lelkipásztor

15. Az Immánuel Otthon tanévnyitója                                                              Győri Zsófia igazgató

16. Új munkatársak fogadalomtétele és gyermekek megáldása

17. Záró ének: 298,1-4

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor