Rendszerüzenet

2Thessz 3,6-12

Időpont 2018.09.16 10:00
Lekció Ószövetség Józsué könyve
Textus Újszövetség Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
István Oláh lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Megkívánni a másét 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.”
(2Thessz 3,6-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                      Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 150,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 473,2-7

5.    Előfohász                                                                                                 

6.    Igeolvasás: Józs 7,10-23                                                                                          Végh Levente

7.    Imádság                                                                 Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor

8.    Igehirdetés előtti ének: 280,3-4

9.    Igehirdetés: 2Thessz 3,6-12                                                                   Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 277,5

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 196,1-7

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor