Rendszerüzenet

Lk 21,1-4

Időpont 2018.09.23 10:00
Lekció Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Gábor Káposztás segédlelkész

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az

 

Az istentisztelet témája: A szív gazdagsága

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25,6

3.    Keresztelés

4.    Főének: 426,1-4

5.    Előfohász                                                                              Szász Anna Boglárka segédlelkész

6.    Igeolvasás: 2Kor 9,6-15

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 297,2

9.    Igehirdetés: Lk 21,1-4                                           Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                                                        Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 274,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor