Rendszerüzenet

Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35

Időpont 2018.09.30 10:00
Lekció Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus Újszövetség János evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta; mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.

Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35)

 

Az istentisztelet témája: Jobb adni!

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 135,1

3.    Főének: 161,1-6

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: ApCsel 20,28-35

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 465,1;3

8.    Igehirdetés: Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35                  Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 261,1-2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 256,4-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor