Rendszerüzenet

Mt 26,57-68

Időpont 2018.10.07 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
István Oláh lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagytanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia! Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek: Méltó a halálra! Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták: Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!”
(Mt 26,57-68)

 

Az istentisztelet témája: „Mi szükségünk van még tanúkra?”

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                               Püski Gábor segédlelkész

2.    Fennálló ének: 66,1;4

3.    Főének: 491,1-5

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: Tégy, Uram, engem áldássá

8.    Igehirdetés: Mt 26,57-68 és 2Móz 20,16                               Oláh István lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 493,5

10.  Imádság, Úri ima

11.  Úrvacsora előtti ének: 487,8

12.  Úrvacsora, ágendázik                                        Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13.  Áldás

14.  Hirdetések

15.  Záró ének: 468,1;3-6

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy