Rendszerüzenet

ApCsel 4,18-22

Időpont 2018.10.21 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik: Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket, a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, hiszen több mint negyvenéves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt.
(ApCsel 4,18-22)

Az istentisztelet témája: Milyen beszédnek hisztek?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 138,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 396,1-3

5.    Előfohász                                                   Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

6.    Igeolvasás: Jn 5,24-30

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 475,1

9.    Igehirdetés: ApCsel 4,18-22                              Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 298,10

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 278,1-3;7-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

Novemberben az igehirdetések a X. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • november 4.: Tiltott gyümölcs – 1Móz 3,1-11
  • november 11.: A pénz hatalma / Pénzért mindent megvehetsz? – Lk 22,1-6
  • november 18.: Honnan van a kísértés? – Jak 1,13-18
  • november 25.: Fontossági sorrend – Mk 10,17-27