Rendszerüzenet

LK 9,37-42

Időpont 2018.10.26 18:00
Lekció Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Pocsai Sándor Vendég

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, úgy rázza őt, hogy habzik a szája, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így szólt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat! Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Mindnyájan elámultak az Isten nagyságán.
(Lk 9,37-42)