Rendszerüzenet

Lk 18,35-43

Időpont 2018.10.28 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Pocsai Sándor Vendég

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: Mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki: Láss! A hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent.
(Lk 18,35-43)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 470,1;3

3.    Főének: 460,1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Zsolt 41.

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: Erőt adsz minden helyzetben

8.    Igehirdetés: Lk 18,35-43                                        Pocsai Sándor csongori református

                                                                                                   gyülekezet lelkipásztora

9.    Igehirdetés utáni ének: Eljött hozzám

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések                                                                              Oláh István lelkipásztor

12. Záró ének: 264,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor