Rendszerüzenet

2Kor 5,6-9

Időpont 2018.11.04 10:00
Lekció Ószövetség Mózes első könyve
Textus Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.
(2Kor 5,6-9)

Az istentisztelet témája: Tiltott gyümölcs

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                             Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 90,1

3.   Megemlékezés percei

4.   Főének: 479,1-4

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: 1Móz 3,1-11

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 401,1

9.   Igehirdetés: 2Kor 5,6-9                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 401,2

11. Imádság, Úri ima

12. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

13. Úrvacsora, ágendázik                                                             Püski Gábor segédlelkész

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

14. Áldás

15. Hirdetések

16. Záró ének: 348,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor