Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jel 10,6

Jel 10,6

2017.03.26 10:00
Tamás Hadházi Vendég
Lekció: Ószövetség A prédikátor könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz több idő…” (Jel 10,6)...
Ef 4,17-25

Ef 4,17-25

2017.03.19 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
„Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkemény...
Mk 9,7-8

Mk 9,7-8

2017.03.19 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A bírák könyve
Textus: Ószövetség A bírák könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! És amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.” (Mk 9,7-8)...
Mt 9,14-15

Mt 9,14-15

2017.03.12 18:00
Lucski Márta beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
„Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok,...
Mk 6,51-56

Mk 6,51-56

2017.03.12 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét ér...
Róm 8,31-39

Róm 8,31-39

2017.03.05 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek...
Préd 4,9-12

Préd 4,9-12

2017.02.26 18:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Ószövetség A prédikátor könyve
„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül va...
Róm 8,31-39

Róm 8,31-39

2017.02.26 10:00
Róm 8,31-39 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki m...
1Kor 7,2-7

1Kor 7,2-7

2017.02.19 18:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura ...
Mk 2,1-12

Mk 2,1-12

2017.02.19 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit nég...
Péld 30,18-19

Péld 30,18-19

2017.02.12 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Ószövetség A példabeszédek könyve
„Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: a sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a nővel.” (Péld 30,18-19)...
ÉnÉn 3,1-4

ÉnÉn 3,1-4

2017.02.12 10:00
ÉnÉn 3,1-4 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Ószövetség Énekek éneke
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrö...