Rendszerüzenet

Igehirdetések

Lk 22,1-6

Lk 22,1-6

2018.11.11 18:00
Nagy István segédlelkész
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
„Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. ...
Lk 22,1-6

Lk 22,1-6

2018.11.11 10:00
Tóth Dorottya Tünde beosztott intézményi lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust...
1Móz 3,1-11

1Móz 3,1-11

2018.11.04 18:00
Püski Gábor segédlelkész
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
November 4-én (vasárnap) 18 órától Csorba Gergő orgonista ad ingyenes koncertet a Debreceni Református Nagytemplomban...
2Kor 5,6-9

2Kor 5,6-9

2018.11.04 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól...
Mt 5,1-10

Mt 5,1-10

2018.10.31 17:00
Péter Kondor Vendég
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN...
Róm 3,22-25

Róm 3,22-25

2018.10.28 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
„Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által....
Lk 18,35-43

Lk 18,35-43

2018.10.28 10:00
Sándor Pocsai Vendég
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. ...
LK 10,25-37

LK 10,25-37

2018.10.27 18:00
Sándor Pocsai Vendég
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben?...
LK 9,37-42

LK 9,37-42

2018.10.26 18:00
Sándor Pocsai Vendég
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból:...
ApCsel 4,18-22

ApCsel 4,18-22

2018.10.21 10:00
ApCsel 4,18-22 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik: Ítéljétek meg ti magatok...
2Móz 20,16

2Móz 20,16

2018.10.14 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.” (ApCsel 5,4/b) Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! (2Móz 20,16)...
Mt 26,57-68

Mt 26,57-68

2018.10.07 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz e...