Rendszerüzenet

Igehirdetések

Ám 9,7-15

Ám 9,7-15

2016.10.23 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ámósz próféta könyve
Textus: Ószövetség Ámósz próféta könyve
Téma: Nemzet szenvedése...
1Kir 18,37

1Kir 18,37

2016.10.23 10:00
1Kir 18,37 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok első könyve
Textus: Ószövetség A királyok első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE " Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket!" (1Kir 18,37)...
2 Kor 12, 9

2 Kor 12, 9

2016.10.18 19:14
Feketéné Lakatos Edina beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2 Kor 12, 9)...
János 8,36

János 8,36

2016.10.17 18:49
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8,36)...
János 9, 3

János 9, 3

2016.10.12 21:42
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
"Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei." (János 9, 3)...
Nehémiás könyve 1, 11a

Nehémiás könyve 1, 11a

2016.10.09 21:06
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Nehémiás könyve
Textus: Ószövetség Nehémiás könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ó, Uram, méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet!” (Nehémiás könyve 1, 11a)...
Ezsdrás 7, 27-28

Ezsdrás 7, 27-28

2016.10.02 21:06
Szilágyi Tamás gyülekezeti tag
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Ezsdrás könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden befolyásos tisztjének a szeretetét. Én pedig megerősödt...
2 Kor 3,17

2 Kor 3,17

2016.09.25 20:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2 Kor 3,17)...
Róma 3, 22-25a

Róma 3, 22-25a

2016.09.25 12:45
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, ...
Róma 8,15

Róma 8,15

2016.09.18 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” (Róma 8,15)...
2 Krón 36, 16, 21, 23

2 Krón 36, 16, 21, 23

2016.09.18 12:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok második könyve
Textus: Ószövetség A krónikák második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés. …hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje: ...
1Kor 6,12

1Kor 6,12

2016.09.11 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává.” (1Kor 6,12)...