Rendszerüzenet

Igehirdetések

Róm 8,31-39

Róm 8,31-39

2017.02.26 10:00
Róm 8,31-39 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki m...
1Kor 7,2-7

1Kor 7,2-7

2017.02.19 18:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura ...
Mk 2,1-12

Mk 2,1-12

2017.02.19 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit nég...
Péld 30,18-19

Péld 30,18-19

2017.02.12 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Ószövetség A példabeszédek könyve
„Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: a sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a nővel.” (Péld 30,18-19)...
ÉnÉn 3,1-4

ÉnÉn 3,1-4

2017.02.12 10:00
ÉnÉn 3,1-4 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Ószövetség Énekek éneke
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrö...
2Timóteus 2,8-9

2Timóteus 2,8-9

2017.02.05 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
Textus: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.” (2Timóteus 2,8...
Róma 8, 31-34

Róma 8, 31-34

2017.01.29 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít.” (Róma 8, 31-34)...
Zsoltárok 1, 1-3

Zsoltárok 1, 1-3

2017.01.29 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz me...
2Kor5,14

2Kor5,14

2017.01.22 17:00
Kocsis Fülöp gkat. metropolita-érsek
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Imahét a Krisztushívők egységéért 2017. január 15-22. „Krisztus szorongató szeretete” (2Kor5,14)...
1Timóteus 2, 1-7

1Timóteus 2, 1-7

2017.01.22 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Pál első levele Timóteushoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tiszt...
ApCsel 2,42

ApCsel 2,42

2017.01.15 18:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;” (ApCsel 2,42)...
Zsoltárok 46

Zsoltárok 46

2017.01.15 10:00
Zsoltárok 46 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Újszövetség Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékozna...