Rendszerüzenet

Igehirdetések

Lukács 18,17.

Lukács 18,17.

2016.07.24 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.” (Lukács 18,17.)...
Efézus. 5,8-14.

Efézus. 5,8-14.

2016.07.17 10:00
Shindhe Paul Vendég
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne ...
Lukács 12, 42-43

Lukács 12, 42-43

2016.07.10 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az úr, amikor megérkezik!” (Lukács 12, 42-43)...
Lukács 11,29-32

Lukács 11,29-32

2016.07.03 10:00
Lukács 11,29-32 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség Jónás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, ...
János 1,1-4

János 1,1-4

2016.06.26 10:00
Botond Prof. Dr. Gaál Vendég
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (János 1...
Lukács 6,47-49

Lukács 6,47-49

2016.06.19 10:00
Lukács 6,47-49 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Jakab levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az árada...
Lukács 4,42-43

Lukács 4,42-43

2016.06.12 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: "A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. „ (Lukács 4,42-43) ...
János 14, 1-2

János 14, 1-2

2016.06.05 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács 2,7) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok h...
Lukács 10, 36-37

Lukács 10, 36-37

2016.05.29 10:00
Lukács 10, 36-37 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” /Lukács 10, 36-37/...
1Péter 1, 16b

1Péter 1, 16b

2016.05.22 10:00
Norbert Fehér Vendég
Lekció: Újszövetség Péter első levele
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1Péter 1, 16b)...
Ef 5, 18-20

Ef 5, 18-20

2016.05.16 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istenn...
1 Kor 2, 12-13a

1 Kor 2, 12-13a

2016.05.15 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással. (1 ...