Rendszerüzenet

Igehirdetések

1Kor 13,13

1Kor 13,13

2015.10.25 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,13)...
1Kor 10, 23-24

1Kor 10, 23-24

2015.10.18 10:00
1Kor 10, 23-24 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.” (1Kor 10, 23-24)...
2Kir 6,15b-17a

2Kir 6,15b-17a

2015.10.11 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok második könyve
Textus: Ószövetség A királyok második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk?De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson!”...
1Kor 8, 1-4

1Kor 8, 1-4

2015.10.04 10:00
Macleod Derek Vendég
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit se...
Márk 16, 6-7

Márk 16, 6-7

2015.09.27 10:00
Petró László beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítvány...
Jer 32,27

Jer 32,27

2015.09.20 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Én vagyok az ÚR, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” (Jer 32,27) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Gyülekezeti kórus éneke: Charpentier: Te Deum ve...
Márk 13, 1-2 9-11.

Márk 13, 1-2 9-11.

2015.09.13 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: „Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek!”Jézus ezt mondta neki: „Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad...
1Kor 3,16

1Kor 3,16

2015.09.06 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” (1Kor 3,16) AZ ISTENTISZTELET RENDJE Apostoli köszöntés...
Márk 9, 33-37 10, 14b-16

Márk 9, 33-37 10, 14b-16

2015.08.30 10:00
Márk 9, 33-37 10, 14b-16 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok útközben?” Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb?Jézus ...
Márk 7, 31-37

Márk 7, 31-37

2015.08.23 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus ismét elhagyta Tirusz határát, és Szidónon át a Galileai-tengerhez ment a Tízváros vidékén keresztül. Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevo...
Márk 6, 1-6a

Márk 6, 1-6a

2015.08.16 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is.Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: „Honn...
Márk 3, 27-29

Márk 3, 27-29

2015.08.09 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert akkor kirabolhatja a házát.” „Bizony, mondom néktek, minden bűn...