Rendszerüzenet

Igehirdetések

1Péter 1, 16b

1Péter 1, 16b

2016.05.22 10:00
Norbert Fehér Vendég
Lekció: Újszövetség Péter első levele
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1Péter 1, 16b)...
Ef 5, 18-20

Ef 5, 18-20

2016.05.16 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istenn...
1 Kor 2, 12-13a

1 Kor 2, 12-13a

2016.05.15 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással. (1 ...
Jelenések 22, 6-7

Jelenések 22, 6-7

2016.05.08 10:00
Zoltán Jenei Vendég
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar: boldog, aki megta...
Róm 8, 2

Róm 8, 2

2016.05.01 10:00
Róm 8, 2 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "…az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban..." (Róm 8, 2)...
2Móz 20, 2a, 3., Fil 4, 13

2Móz 20, 2a, 3., Fil 4, 13

2016.04.24 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Én, az Úr vagyok a te Istened… Ne legyen más istened rajtam kívül!”(2Móz 20, 2a, 3.) „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”(Fil 4, 13)...
Márk 9, 23

Márk 9, 23

2016.04.17 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9, 23)...
Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

2016.04.10 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43, 1b) „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1, 18)...
János 20,29

János 20,29

2016.04.03 10:00
János 20,29 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek." (Jn 20,29)...
Máté 28, 13. 15. 20.

Máté 28, 13. 15. 20.

2016.03.28 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Én veletek vagyok min...
Máté 28,9-10

Máté 28,9-10

2016.03.27 10:00
Máté 28,9-10 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Jézus szembejött velük... Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem." (Mt 28,9-10), Húsvét első napja....
1Kor 1,18. 22-25

1Kor 1,18. 22-25

2016.03.25 10:00
1Kor 1,18. 22-25 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
1Kor 1,18. 22-25, Nagypéntek...