Rendszerüzenet

Igehirdetések

János 9, 3

János 9, 3

2016.10.12 21:42
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
"Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei." (János 9, 3)...
Nehémiás könyve 1, 11a

Nehémiás könyve 1, 11a

2016.10.09 21:06
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Nehémiás könyve
Textus: Ószövetség Nehémiás könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ó, Uram, méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet!” (Nehémiás könyve 1, 11a)...
Ezsdrás 7, 27-28

Ezsdrás 7, 27-28

2016.10.02 21:06
Szilágyi Tamás gyülekezeti tag
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Ezsdrás könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden befolyásos tisztjének a szeretetét. Én pedig megerősödt...
2 Kor 3,17

2 Kor 3,17

2016.09.25 20:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2 Kor 3,17)...
Róma 3, 22-25a

Róma 3, 22-25a

2016.09.25 12:45
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, ...
Róma 8,15

Róma 8,15

2016.09.18 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” (Róma 8,15)...
2 Krón 36, 16, 21, 23

2 Krón 36, 16, 21, 23

2016.09.18 12:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok második könyve
Textus: Ószövetség A krónikák második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés. …hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje: ...
1Kor 6,12

1Kor 6,12

2016.09.11 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává.” (1Kor 6,12)...
Efézus 5, 15-17

Efézus 5, 15-17

2016.09.11 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A bírák könyve
Textus: Ószövetség A bírák könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Efézus 5, 15-17)...
Efézus 2, 8-10

Efézus 2, 8-10

2016.09.04 10:00
Efézus 2, 8-10 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A bírák könyve
Textus: Ószövetség A bírák könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket elő...
Jakab 3,17

Jakab 3,17

2016.08.28 10:00
Jakab 3,17 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A példabeszédek könyve
Textus: Újszövetség Jakab levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.”(Péld 9,10) „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem rész...
Fil. 2,8b

Fil. 2,8b

2016.08.21 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
Textus: Ószövetség A krónikák második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azt tette, amit rossznak lát az Úr.” (2 Krón. 21,6b) „Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Istene, az Úr.” (2 Krón. 31,20b) „engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil. 2,8b)...