Rendszerüzenet

Igehirdetések

Márk 16, 6-7

Márk 16, 6-7

2015.09.27 10:00
Petró László beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítvány...
Jer 32,27

Jer 32,27

2015.09.20 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Én vagyok az ÚR, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” (Jer 32,27) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Gyülekezeti kórus éneke: Charpentier: Te Deum ve...
Márk 13, 1-2 9-11.

Márk 13, 1-2 9-11.

2015.09.13 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: „Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek!”Jézus ezt mondta neki: „Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad...
1Kor 3,16

1Kor 3,16

2015.09.06 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” (1Kor 3,16) AZ ISTENTISZTELET RENDJE Apostoli köszöntés...
Márk 9, 33-37 10, 14b-16

Márk 9, 33-37 10, 14b-16

2015.08.30 10:00
Márk 9, 33-37 10, 14b-16 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok útközben?” Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb?Jézus ...
Márk 7, 31-37

Márk 7, 31-37

2015.08.23 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus ismét elhagyta Tirusz határát, és Szidónon át a Galileai-tengerhez ment a Tízváros vidékén keresztül. Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevo...
Márk 6, 1-6a

Márk 6, 1-6a

2015.08.16 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is.Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: „Honn...
Márk 3, 27-29

Márk 3, 27-29

2015.08.09 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert akkor kirabolhatja a házát.” „Bizony, mondom néktek, minden bűn...
2Mózes 16, 15

2Mózes 16, 15

2015.08.02 10:00
Előd Dr. Hodossy-Takács Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „...ez az a kenyér, amelyet az ÚR adott...” (2Mózes 16, 15) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Apostolok Cselekedetei 17, 22-34

Apostolok Cselekedetei 17, 22-34

2015.07.05 15:00
Apostolok Cselekedetei 17, 22-34 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
A BIZONYSÁGTÉTEL ALAPIGÉJE „Élj nekem tetsző életet és légy feddhetetlen.” (1Móz 17, 1) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Gyülekezeti Énekkar éneke:...
Apostolok Cselekedetei 17, 11-12

Apostolok Cselekedetei 17, 11-12

2015.07.05 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE: „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek...
Apostolok Cselekedetei 15, 3-4. 7-9. 12

Apostolok Cselekedetei 15, 3-4. 7-9. 12

2015.06.28 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek.Amikor megérkeztek Jeruzs...