Rendszerüzenet

Igehirdetések

Lukács 14, 22-23

Lukács 14, 22-23

2016.01.24 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hog...
Máté 4, 1-4

Máté 4, 1-4

2016.01.17 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta:...
Zsid 13,18a

Zsid 13,18a

2016.01.10 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
„Imádkozzatok értünk!” (Zsid 13,18a) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Fil 2,2b

Fil 2,2b

2016.01.03 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
Textus: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” (Fil 2,2b) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Ézsaiás 14,24

Ézsaiás 14,24

2016.01.01 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam.” (Ézsaiás 14,24)...
Zsid 11,6

Zsid 11,6

2015.12.31 16:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11,6)...
Mt 12,20

Mt 12,20

2015.12.27 10:00
Mt 12,20 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki... (Mt 12,20) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszönt...
Zsid 8,8

Zsid 8,8

2015.12.26 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával.” (Zsid 8,8)...
Máté 2,12

Máté 2,12

2015.12.25 10:00
Máté 2,12 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2,12)...
1Kor 15,51

1Kor 15,51

2015.12.24 16:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
„Íme, titkot mondok nektek.”1Kor 15,51 1. Apostoli köszöntés...
Ézsaiás 63,19

Ézsaiás 63,19

2015.12.20 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek!” Ézsaiá...
Lk 1,76-79

Lk 1,76-79

2015.12.13 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneink bocsánata által,...