Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jelenések 22, 6-7

Jelenések 22, 6-7

2016.05.08 10:00
Zoltán Jenei Vendég
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar: boldog, aki megta...
Róm 8, 2

Róm 8, 2

2016.05.01 10:00
Róm 8, 2 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "…az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban..." (Róm 8, 2)...
2Móz 20, 2a, 3., Fil 4, 13

2Móz 20, 2a, 3., Fil 4, 13

2016.04.24 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Én, az Úr vagyok a te Istened… Ne legyen más istened rajtam kívül!”(2Móz 20, 2a, 3.) „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”(Fil 4, 13)...
Márk 9, 23

Márk 9, 23

2016.04.17 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9, 23)...
Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

2016.04.10 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43, 1b) „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1, 18)...
János 20,29

János 20,29

2016.04.03 10:00
János 20,29 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek." (Jn 20,29)...
Máté 28, 13. 15. 20.

Máté 28, 13. 15. 20.

2016.03.28 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Én veletek vagyok min...
Máté 28,9-10

Máté 28,9-10

2016.03.27 10:00
Máté 28,9-10 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Jézus szembejött velük... Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem." (Mt 28,9-10), Húsvét első napja....
1Kor 1,18. 22-25

1Kor 1,18. 22-25

2016.03.25 10:00
1Kor 1,18. 22-25 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
1Kor 1,18. 22-25, Nagypéntek...
1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

2016.03.24 18:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
1Korinthus 10, 16-17; 11, 23-28, Nagycsütörtök...
Máté 21, 4, 9

Máté 21, 4, 9

2016.03.20 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Sámuel első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!...
Jelenések 21,22

Jelenések 21,22

2016.03.13 10:00
Miklós Bódis Vendég
Lekció: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.” (Jelenések 21,22)...