Rendszerüzenet

Igehirdetések

2Mózes 16, 15

2Mózes 16, 15

2015.08.02 10:00
Előd Dr. Hodossy-Takács Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „...ez az a kenyér, amelyet az ÚR adott...” (2Mózes 16, 15) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Apostolok Cselekedetei 17, 22-34

Apostolok Cselekedetei 17, 22-34

2015.07.05 15:00
Apostolok Cselekedetei 17, 22-34 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
A BIZONYSÁGTÉTEL ALAPIGÉJE „Élj nekem tetsző életet és légy feddhetetlen.” (1Móz 17, 1) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Gyülekezeti Énekkar éneke:...
Apostolok Cselekedetei 17, 11-12

Apostolok Cselekedetei 17, 11-12

2015.07.05 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE: „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek...
Apostolok Cselekedetei 15, 3-4. 7-9. 12

Apostolok Cselekedetei 15, 3-4. 7-9. 12

2015.06.28 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek.Amikor megérkeztek Jeruzs...
Apostolok Cselekedetei 26, 24-29

Apostolok Cselekedetei 26, 24-29

2015.06.26 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Fesztusz hangosan így kiáltott: „Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz.” Pál azonban így válaszolt: „Nem vagyok bolond, nagyra becsült Feszt...
1Mózes 32, 23-30

1Mózes 32, 23-30

2015.06.21 10:00
Szász Barnabásné lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte min...
Apostolok Cselekedetei 22, 14-21

Apostolok Cselekedetei 22, 14-21

2015.06.19 10:00
Apostolok Cselekedetei 22, 14-21 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ő pedig ezt mondta nekem: Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az Igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt...
Apostolok Cselekedetei 9, 36. 40

Apostolok Cselekedetei 9, 36. 40

2015.06.14 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérde...
Apostolok Cselekedetei 19,20

Apostolok Cselekedetei 19,20

2015.06.12 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.” (Apostolok Cselekedetei 19, 20) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
1Mózes 19, 21-22

1Mózes 19, 21-22

2015.06.07 10:00
Petró László beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ebben a dologban is engedek neked - felelte. Nem pusztítom el azt a várost, amelyről beszéltél. De sietve menekülj oda, mert semmit sem tudok tenni, amíg oda nem érsz. - Ezért hívják azt a várost...
ApCsel 4, 19-20

ApCsel 4, 19-20

2015.05.31 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4, 19-20)...
Apostolok Cselekedetei 37-38

Apostolok Cselekedetei 37-38

2015.05.25 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keres...