Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jakab 3,17

Jakab 3,17

2015.12.06 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Jakab levele
Textus: Újszövetség Jakab levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” (Jakab 3,17)...
Jelenések 3,1-6

Jelenések 3,1-6

2015.11.29 10:00
Jelenések 3,1-6 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Ószövetség Ezékiel próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erő...
Jelenések 2,20-21,26

Jelenések 2,20-21,26

2015.11.22 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek...
Jel 3,20

Jel 3,20

2015.11.15 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”(Jel 3,20)...
Jel 2,4-5a 7b

Jel 2,4-5a 7b

2015.11.08 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet.Aki győz, annak enni adok az ...
Istentisztelet a gyászolók vasárnapján

Istentisztelet a gyászolók vasárnapján

2015.11.01 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo.lelkész 2. Fennálló...
Máté 5,4

Máté 5,4

2015.11.01 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” (Máté 5,4) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Jelenések 19, 6-9

Jelenések 19, 6-9

2015.10.31 17:00
József Steinbah Vendég
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
Az Istentisztelet rendje: Orgonazene Apostoli köszöntés Vad Zsigmond ref. esperes Gyülekezeti ének: 90, 1 Előfohász Molnár Lilla ev. bo. lelkész Igeolvasás...
1Kor 13,13

1Kor 13,13

2015.10.25 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,13)...
1Kor 10, 23-24

1Kor 10, 23-24

2015.10.18 10:00
1Kor 10, 23-24 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.” (1Kor 10, 23-24)...
2Kir 6,15b-17a

2Kir 6,15b-17a

2015.10.11 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok második könyve
Textus: Ószövetség A királyok második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk?De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson!”...
1Kor 8, 1-4

1Kor 8, 1-4

2015.10.04 10:00
Macleod Derek Vendég
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit se...