Rendszerüzenet

Igehirdetések

1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

2016.03.24 18:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
1Korinthus 10, 16-17; 11, 23-28, Nagycsütörtök...
Máté 21, 4, 9

Máté 21, 4, 9

2016.03.20 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Sámuel első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!...
Jelenések 21,22

Jelenések 21,22

2016.03.13 10:00
Miklós Bódis Vendég
Lekció: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.” (Jelenések 21,22)...
2Timóteus 3, 16-17

2Timóteus 3, 16-17

2016.03.06 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
Textus: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Timóteus 3, 16-17)...
JerSir 3, 22-26, Máté 15, 28

JerSir 3, 22-26, Máté 15, 28

2016.02.28 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Jeremiás siralmai
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá ...
Máté 13,31-32

Máté 13,31-32

2016.02.21 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönn...
Jakab 1, 12-18

Jakab 1, 12-18

2016.02.14 10:00
Jakab 1, 12-18 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Jakab levele
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztó...
Máté 9,6

Máté 9,6

2016.02.07 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!” (Máté 9,6)...
Máté 7, 7-8

Máté 7, 7-8

2016.01.31 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7, 7-8)...
1Pt 2,9

1Pt 2,9

2016.01.24 17:00
Tamás Dr. Fabinyi Vendég
Lekció: Újszövetség Péter első levele
Textus: Újszövetség Péter első levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)...
Lukács 14, 22-23

Lukács 14, 22-23

2016.01.24 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hog...
Máté 4, 1-4

Máté 4, 1-4

2016.01.17 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta:...