Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35

Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35

2018.09.30 10:00
Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek ...
Lk 21,1-4

Lk 21,1-4

2018.09.23 10:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszo...
2Thessz 3,6-12

2Thessz 3,6-12

2018.09.16 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
Textus: Ószövetség Józsué könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnet...
2Móz 20,15 és Mt 22,21

2Móz 20,15 és Mt 22,21

2018.09.09 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne lopj! Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!” (2Móz 20,15 és Mt 22,21)...
Péld 13,4 és Péld 30,8-9

Péld 13,4 és Péld 30,8-9

2018.09.02 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A példabeszédek könyve
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak...
Jn 8,1-11

Jn 8,1-11

2018.08.26 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtöré...
Préd 4,9-12

Préd 4,9-12

2018.08.19 10:00
Préd 4,9-12 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A prédikátor könyve
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmele...
Mt 5,27-30

Mt 5,27-30

2018.08.12 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!” Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb...
Mt 5,27

Mt 5,27

2018.08.05 10:00
Gyula Bartha Vendég
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!” (Mt 5,27)...
Mt 5,21-26

Mt 5,21-26

2018.07.29 10:00
Mt 5,21-26 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.” Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton...” (Mt 21 és 25a)...
Ef 4,29-32

Ef 4,29-32

2018.07.22 10:00
Alan Reid Vendég
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megvá...
ApCsel 16,25-31

ApCsel 16,25-31

2018.07.15 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozz...