Rendszerüzenet

Igehirdetések

Mt 4,21-22

Mt 4,21-22

2018.07.01 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól! Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot ...
Róm 13,1-7

Róm 13,1-7

2018.06.24 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe; a...
2Móz 20,12

2Móz 20,12

2018.06.17 10:00
2Móz 20,12 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” (2Móz 20,12)...
Fil 2,1-8

Fil 2,1-8

2018.06.10 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen...
Ef 6,1-4

Ef 6,1-4

2018.06.03 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. Ti apák pe...
Mk 2,23-28

Mk 2,23-28

2018.05.27 10:00
Melinda Berényiné Csinády Vendég
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük: Sohasem...
Róm 8,31-39

Róm 8,31-39

2018.05.21 10:00
Róm 8,31-39 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki m...
ApCsel 2,4-6

ApCsel 2,4-6

2018.05.20 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a z...
2Krón 34,31

2Krón 34,31

2018.05.13 10:00
2Krón 34,31 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A krónikák második könyve
Textus: Ószövetség A krónikák második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelye...
2Móz 20,8-10

2Móz 20,8-10

2018.05.06 10:00
Gyula Bartha Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Ószövetség Mózes harmadik könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, s...
ApCsel 26,9-11

ApCsel 26,9-11

2018.04.29 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt ...
2Móz 20,7

2Móz 20,7

2018.04.22 10:00
2Móz 20,7 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igen...