Rendszerüzenet

Igehirdetések

2Móz 20,8-10

2Móz 20,8-10

2018.05.06 10:00
Gyula Bartha Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Ószövetség Mózes harmadik könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, s...
ApCsel 26,9-11

ApCsel 26,9-11

2018.04.29 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt ...
2Móz 20,7

2Móz 20,7

2018.04.22 10:00
2Móz 20,7 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igen...
Gal 5,1-6

Gal 5,1-6

2018.04.15 10:00
James Niranjan Ravikumar Vendég
Lekció: Újszövetség Pál levele a galatákhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a galatákhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De i...
2Móz 20,7

2Móz 20,7

2018.04.08 10:00
János Veres Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!” (2Móz 20,7)...
Mt 28,16-18

Mt 28,16-18

2018.04.02 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hata...
Mt 28,4-7

Mt 28,4-7

2018.04.01 10:00
Mt 28,4-7 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint m...
Lk 23,26

Lk 23,26

2018.03.30 10:00
Lk 23,26 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN „Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26)...
1Korinthus 11,23-26

1Korinthus 11,23-26

2018.03.29 19:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cseleked...
1Sám 8,6-9.20

1Sám 8,6-9.20

2018.03.25 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Sámuel második könyve
Textus: Ószövetség Sámuel első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged vet...
2Sám 12,13-14

2Sám 12,13-14

2018.03.18 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Sámuel második könyve
Textus: Ószövetség Sámuel második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fi...
1Jn 5,1-5

1Jn 5,1-5

2018.03.11 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János első levele
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatai...