Rendszerüzenet

Igehirdetések

1Sám 8,6-9.20

1Sám 8,6-9.20

2018.03.25 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Sámuel második könyve
Textus: Ószövetség Sámuel első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged vet...
2Sám 12,13-14

2Sám 12,13-14

2018.03.18 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Sámuel második könyve
Textus: Ószövetség Sámuel második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fi...
1Jn 5,1-5

1Jn 5,1-5

2018.03.11 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János első levele
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatai...
Zsolt 115,1-8

Zsolt 115,1-8

2018.03.04 10:00
Zsolt 115,1-8 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! A bálványok ezüstbő...
Mt 1,21

Mt 1,21

2018.02.25 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” (Mt 1,21)...
Ézs 44,10-11.20

Ézs 44,10-11.20

2018.02.18 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégye...
2Móz 20,2-3

2Móz 20,2-3

2018.02.11 10:00
2Móz 20,2-3 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20,2-3) „Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett vi...
2Móz 19,1-6

2Móz 19,1-6

2018.02.04 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Ószövetség Mózes második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Két hónappal azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai-pusztába. Refídímből útnak indulva megérkeztek a Sínai-pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izráel a heggyel sz...
Jn 13,34-35

Jn 13,34-35

2018.01.28 10:00
Jn 13,34-35 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34-35)...
1Jn 4,9

1Jn 4,9

2018.01.21 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János első levele
Textus: Újszövetség János első levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4,9)...
Apcsel 16,13-15

Apcsel 16,13-15

2018.01.14 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíbo...
Lk 15,20b.28b

Lk 15,20b.28b

2018.01.07 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. De az apja kijött, és kérlelte őt.” (Lk 15,20b.28b)...