Rendszerüzenet

Igehirdetések

2Királyok 20, 4-5

2Királyok 20, 4-5

2013.01.20 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok második könyve
Textus: Ószövetség A királyok második könyve
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az ÚR igéje: Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Megha...
János 18, 37-38

János 18, 37-38

2013.01.13 10:00
Szász Barnabásné lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az...
Máté 10, 32

Máté 10, 32

2013.01.06 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt…” (Máté 10, 32)     AZ ISTENTISZTELET RENDJE ...
Királyok 1, 3

Királyok 1, 3

2013.01.01 10:00
Királyok 1, 3 Bölcskei Gusztáv püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok második könyve
Textus: Ószövetség A királyok második könyve
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor az ÚR angyala így szólt a tisbei Illéshez: Indulj, menj el Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk: Talán nincs Isten Izráelben, hogy ti Baalzebúbot, Ekrón istené...
Lukács 21, 19

Lukács 21, 19

2012.12.31 18:00
Szász Barnabásné lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE   „Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket." (Lukács 21, 19)     AZ ISTENTISZTELET RENDJE   Apostoli köszöntés    ...
Lukács 21, 1-4

Lukács 21, 1-4

2012.12.30 10:00
Széles Csongor beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
    AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így ...
Lukács 20, 13

Lukács 20, 13

2012.12.26 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE   „Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni.” (Lukács 20, 13)    AZ ISTENTISZTELET RENDJE ...
Ézsaiás 9, 1-6

Ézsaiás 9, 1-6

2012.12.25 10:00
Ézsaiás 9, 1-6 Bölcskei Gusztáv püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
    AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE   „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.  Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel...
Lukács 2, 10

Lukács 2, 10

2012.12.24 16:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
  „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet…” (Lukács 2, 10)   Apostoliköszöntés:       OláhIstván Fennállóének:327,1 Főének:315,1-...
Mikeás 5, 1a

Mikeás 5, 1a

2012.12.23 10:00
Szász Barnabásné lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mikeás próféta könyve
Textus: Ószövetség Mikeás próféta könyve
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen.” (Mikeás 5, 1a)   AZ ISTENTISZTELET RENDJE...
Lukács 18, 8b

Lukács 18, 8b

2012.12.16 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lukács 18, 8b)     AZ ISTENTISZTELET RENDJE Apostoli köszöntés        ...
Lukács 15, 22-32 válogatott versei

Lukács 15, 22-32 válogatott versei

2012.12.09 10:00
Szász Barnabásné lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE   „Az apa viszont ezt mondta… Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú pedig… megharagudo...