Rendszerüzenet

Igehirdetések

2 Krón 36, 16, 21, 23

2 Krón 36, 16, 21, 23

2016.09.18 12:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok második könyve
Textus: Ószövetség A krónikák második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés. …hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje: ...
1Kor 6,12

1Kor 6,12

2016.09.11 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává.” (1Kor 6,12)...
Efézus 5, 15-17

Efézus 5, 15-17

2016.09.11 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A bírák könyve
Textus: Ószövetség A bírák könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Efézus 5, 15-17)...
Efézus 2, 8-10

Efézus 2, 8-10

2016.09.04 10:00
Efézus 2, 8-10 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A bírák könyve
Textus: Ószövetség A bírák könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket elő...
Jakab 3,17

Jakab 3,17

2016.08.28 10:00
Jakab 3,17 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A példabeszédek könyve
Textus: Újszövetség Jakab levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.”(Péld 9,10) „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem rész...
Fil. 2,8b

Fil. 2,8b

2016.08.21 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
Textus: Ószövetség A krónikák második könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azt tette, amit rossznak lát az Úr.” (2 Krón. 21,6b) „Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Istene, az Úr.” (2 Krón. 31,20b) „engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil. 2,8b)...
Lukács 22, 24-27

Lukács 22, 24-27

2016.08.14 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik: A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb...
Lukács 21, 17-19

Lukács 21, 17-19

2016.08.07 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "...mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket." (Lukács 21, 17-19)...
Lukács 19,41-44.

Lukács 19,41-44.

2016.07.31 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid o...
Lukács 18,17.

Lukács 18,17.

2016.07.24 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.” (Lukács 18,17.)...
Efézus. 5,8-14.

Efézus. 5,8-14.

2016.07.17 10:00
Shindhe Paul Vendég
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne ...
Lukács 12, 42-43

Lukács 12, 42-43

2016.07.10 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az úr, amikor megérkezik!” (Lukács 12, 42-43)...