Rendszerüzenet

Igehirdetések

ApCsel 24,15-16, 21b,  Jn 11,25

ApCsel 24,15-16, 21b, Jn 11,25

2017.07.02 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.” „A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ...
Zsolt 90,1-12

Zsolt 90,1-12

2017.06.25 10:00
József Csomós Vendég
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, é...
Jak 2,17

Jak 2,17

2017.06.18 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Jakab levele
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
„Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jak 2,17)...
ApCsel 20,7-12

ApCsel 20,7-12

2017.06.18 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt...
Zsolt 150,6

Zsolt 150,6

2017.06.11 18:00
Tóth Dorottya Tünde beosztott intézményi lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 150,6)...
Jn 2,4-6

Jn 2,4-6

2017.06.11 10:00
Norbert Fehér Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyek...
János 3,7-8

János 3,7-8

2017.06.05 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János harmadik levele
Textus: Újszövetség János harmadik levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (János 3,7-8)...
ApCsel 1,8

ApCsel 1,8

2017.06.04 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)...
Mk 10,14

Mk 10,14

2017.05.28 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)...
Ef 4,29

Ef 4,29

2017.05.21 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Újszövetség Jakab levele
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4,29)...
ApCsel 11,26

ApCsel 11,26

2017.05.21 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.” (ApCsel 11,26)...
ApCsel 19,8-12

ApCsel 19,8-12

2017.05.14 10:00
András Lovas Vendég
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előt...