Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jn 13,15-17

Jn 13,15-17

2017.10.08 10:00
Jn 13,15-17 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha ...
Jn 12,19

Jn 12,19

2017.10.01 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni íme, a világ őt követi!” (Jn 12,19)...
Jn 1,45-46

Jn 1,45-46

2017.09.24 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség János első levele
Textus: Újszövetség János első levele
„Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd...
Jn 10,31-42

Jn 10,31-42

2017.09.24 10:00
Péter Pál Czeglédi Vendég
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek ...
Jn 9,2-5

Jn 9,2-5

2017.09.17 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ne...
1Kor 15,22

1Kor 15,22

2017.09.10 18:00
Zoltán Dancsó Vendég
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
„Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” (1Kor 15,22)...
1Móz 6,9-13

1Móz 6,9-13

2017.09.10 10:00
Róbert Gyula Veress Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erős...
Jn 8,5b,11b

Jn 8,5b,11b

2017.09.03 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hát te mit mondasz? Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,5b;11b)...
Jn 2,13-22

Jn 2,13-22

2017.08.27 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…” (Jn 2,13-22)...
Lk 14,15-24

Lk 14,15-24

2017.08.13 10:00
Sára Dr. Bodó Vendég
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküld...
1Kor 12,4, 7, 11

1Kor 12,4, 7, 11

2017.08.06 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ...
Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

2017.07.30 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Jób könyve
Textus: Ószövetség Jób könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Az Úr pedig jóra fordított...