Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jn 15,16

Jn 15,16

2017.10.15 00:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 15...
Jn 13,15-17

Jn 13,15-17

2017.10.08 10:00
Jn 13,15-17 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha ...
Jn 12,19

Jn 12,19

2017.10.01 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni íme, a világ őt követi!” (Jn 12,19)...
Jn 1,45-46

Jn 1,45-46

2017.09.24 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség János első levele
Textus: Újszövetség János első levele
„Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd...
Jn 10,31-42

Jn 10,31-42

2017.09.24 10:00
Péter Pál Czeglédi Vendég
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek ...
Jn 9,2-5

Jn 9,2-5

2017.09.17 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ne...
1Kor 15,22

1Kor 15,22

2017.09.10 18:00
Zoltán Dancsó Vendég
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
„Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” (1Kor 15,22)...
1Móz 6,9-13

1Móz 6,9-13

2017.09.10 10:00
Róbert Gyula Veress Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erős...
Jn 8,5b,11b

Jn 8,5b,11b

2017.09.03 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hát te mit mondasz? Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,5b;11b)...
Jn 2,13-22

Jn 2,13-22

2017.08.27 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…” (Jn 2,13-22)...
Lk 14,15-24

Lk 14,15-24

2017.08.13 10:00
Sára Dr. Bodó Vendég
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküld...
1Kor 12,4, 7, 11

1Kor 12,4, 7, 11

2017.08.06 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ...