Rendszerüzenet

Igehirdetések

ApCsel 7,56-58

ApCsel 7,56-58

2017.05.07 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor így szólt: Íme, látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk...
ApCsel 5,29

ApCsel 5,29

2017.04.30 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)...
Jel 21,1-8

Jel 21,1-8

2017.04.23 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve....
Jn 20,27-29

Jn 20,27-29

2017.04.23 10:00
Gary Peacock Vendég
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mi...
Lk 24, 15-16, 28-31

Lk 24, 15-16, 28-31

2017.04.17 10:00
Lk 24, 15-16, 28-31 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő ...
2Kor 5,14-17

2Kor 5,14-17

2017.04.16 18:00
Tóth Dorottya Tünde beosztott intézményi lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Húsvét...
Lukács 24,5-6

Lukács 24,5-6

2017.04.16 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.” (Lukács 24,5-6)...
Mk 15,29-32

Mk 15,29-32

2017.04.14 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 2017. április 14-én, pénteken 10 órakor „Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresz...
Lk 19,31:41

Lk 19,31:41

2017.04.09 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta...” (Lk 19,31;41...
Mk 11,27-33

Mk 11,27-33

2017.04.02 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézu...
2 Krónikák 34, 1-3

2 Krónikák 34, 1-3

2017.03.26 18:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A krónikák második könyve
Textus: Ószövetség A krónikák második könyve
„Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ősatyjának, Dávidnak az útjain járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Uralkodása nyolcadik évében, már ifjúkorá...
Jel 10,6

Jel 10,6

2017.03.26 10:00
Tamás Hadházi Vendég
Lekció: Ószövetség A prédikátor könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz több idő…” (Jel 10,6)...