Rendszerüzenet

Igehirdetések

Róma 12,1-2

Róma 12,1-2

2017.01.01 10:00
Róma 12,1-2 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,...
Lukács 21,33

Lukács 21,33

2016.12.31 16:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lukács 21,33)...
Máté 2, 12

Máté 2, 12

2016.12.26 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2, 12)...
Titus 2, 11-15a

Titus 2, 11-15a

2016.12.25 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele Tituszhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket,...
Lk 2,10b

Lk 2,10b

2016.12.24 16:00
Lk 2,10b Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
…üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10b)...
2Péter 3,8-9

2Péter 3,8-9

2016.12.18 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Péter második levele
Textus: Újszövetség Péter második levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzá...
Máté 1,23

Máté 1,23

2016.12.11 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté 1,23)...
2 Kor 4,6

2 Kor 4,6

2016.12.04 10:00
Feketéné Lakatos Edina beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes negyedik könyve
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (2 Kor 4,6)...
1Jn 3, 8b

1Jn 3, 8b

2016.11.27 10:00
1Jn 3, 8b Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség János első levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1Jn 3, 8b) „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10, 39)...
Mt 18,1-5, 19,13-15

Mt 18,1-5, 19,13-15

2016.11.20 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Pál levele a kolosséiakhoz
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
Téma: Szerepek a családban – Gyerekek...
2Kor 12, 12, 19

2Kor 12, 12, 19

2016.11.20 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosságban, a jelekben, a csodákban és az isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt Krisztusban ...
Ef 6, 1-4

Ef 6, 1-4

2016.11.13 18:00
Lucski Márta beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Szerepek a családban – Szülők...