Rendszerüzenet

Igehirdetések

János 3,7-8

János 3,7-8

2017.06.05 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János harmadik levele
Textus: Újszövetség János harmadik levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (János 3,7-8)...
ApCsel 1,8

ApCsel 1,8

2017.06.04 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)...
Mk 10,14

Mk 10,14

2017.05.28 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)...
Ef 4,29

Ef 4,29

2017.05.21 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Újszövetség Jakab levele
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4,29)...
ApCsel 11,26

ApCsel 11,26

2017.05.21 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.” (ApCsel 11,26)...
ApCsel 19,8-12

ApCsel 19,8-12

2017.05.14 10:00
András Lovas Vendég
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előt...
ApCsel 7,56-58

ApCsel 7,56-58

2017.05.07 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor így szólt: Íme, látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk...
ApCsel 5,29

ApCsel 5,29

2017.04.30 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)...
Jel 21,1-8

Jel 21,1-8

2017.04.23 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve....
Jn 20,27-29

Jn 20,27-29

2017.04.23 10:00
Gary Peacock Vendég
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mi...
Lk 24, 15-16, 28-31

Lk 24, 15-16, 28-31

2017.04.17 10:00
Lk 24, 15-16, 28-31 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő ...
2Kor 5,14-17

2Kor 5,14-17

2017.04.16 18:00
Tóth Dorottya Tünde beosztott intézményi lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Húsvét...