Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jakab 1, 12-18

Jakab 1, 12-18

2016.02.14 10:00
Jakab 1, 12-18 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Jakab levele
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztó...
Máté 9,6

Máté 9,6

2016.02.07 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!” (Máté 9,6)...
Máté 7, 7-8

Máté 7, 7-8

2016.01.31 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7, 7-8)...
1Pt 2,9

1Pt 2,9

2016.01.24 17:00
Tamás Dr. Fabinyi Vendég
Lekció: Újszövetség Péter első levele
Textus: Újszövetség Péter első levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)...
Lukács 14, 22-23

Lukács 14, 22-23

2016.01.24 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hog...
Máté 4, 1-4

Máté 4, 1-4

2016.01.17 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta:...
Zsid 13,18a

Zsid 13,18a

2016.01.10 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
„Imádkozzatok értünk!” (Zsid 13,18a) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Fil 2,2b

Fil 2,2b

2016.01.03 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
Textus: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” (Fil 2,2b) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Ézsaiás 14,24

Ézsaiás 14,24

2016.01.01 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam.” (Ézsaiás 14,24)...
Zsid 11,6

Zsid 11,6

2015.12.31 16:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11,6)...
Mt 12,20

Mt 12,20

2015.12.27 10:00
Mt 12,20 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki... (Mt 12,20) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszönt...
Zsid 8,8

Zsid 8,8

2015.12.26 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával.” (Zsid 8,8)...