Rendszerüzenet

Igehirdetések

Zsoltárok 1, 1-3

Zsoltárok 1, 1-3

2017.01.29 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz me...
2Kor5,14

2Kor5,14

2017.01.22 17:00
Kocsis Fülöp gkat. metropolita-érsek
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Imahét a Krisztushívők egységéért 2017. január 15-22. „Krisztus szorongató szeretete” (2Kor5,14)...
1Timóteus 2, 1-7

1Timóteus 2, 1-7

2017.01.22 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Pál első levele Timóteushoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tiszt...
ApCsel 2,42

ApCsel 2,42

2017.01.15 18:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;” (ApCsel 2,42)...
Zsoltárok 46

Zsoltárok 46

2017.01.15 10:00
Zsoltárok 46 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Újszövetség Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékozna...
Filippi 4,6

Filippi 4,6

2017.01.08 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a filippiekhez
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;” (Filippi 4,6)...
1Thessz 4, 9-12

1Thessz 4, 9-12

2017.01.08 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre ...
Róma 12,1-2

Róma 12,1-2

2017.01.01 10:00
Róma 12,1-2 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,...
Lukács 21,33

Lukács 21,33

2016.12.31 16:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lukács 21,33)...
Máté 2, 12

Máté 2, 12

2016.12.26 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2, 12)...
Titus 2, 11-15a

Titus 2, 11-15a

2016.12.25 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele Tituszhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket,...
Lk 2,10b

Lk 2,10b

2016.12.24 16:00
Lk 2,10b Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
…üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10b)...