Rendszerüzenet

Igehirdetések

Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

2017.07.30 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Jób könyve
Textus: Ószövetség Jób könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Az Úr pedig jóra fordított...
Máté 6,33

Máté 6,33

2017.07.23 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6,33)...
Zsolt 139,1-12

Zsolt 139,1-12

2017.07.23 10:00
Zsolt 139,1-12 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sin...
1Kor 1,22-24

1Kor 1,22-24

2017.07.16 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
„És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ere...
János 1,41-42

János 1,41-42

2017.07.16 10:00
Reid Alan Vendég
Lekció: Újszövetség János első levele
Textus: Újszövetség János első levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent. Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelent...
Lukács 12,13-15, 21

Lukács 12,13-15, 21

2017.07.09 18:00
Lucski Márta beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség Jób könyve
„A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minde...
Máté 28, 16-20

Máté 28, 16-20

2017.07.09 10:00
Pillay Dr. Jerry Vendég
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hat...
ApCsel 24,15-16, 21b,  Jn 11,25

ApCsel 24,15-16, 21b, Jn 11,25

2017.07.02 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.” „A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ...
Zsolt 90,1-12

Zsolt 90,1-12

2017.06.25 10:00
József Csomós Vendég
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, é...
Jak 2,17

Jak 2,17

2017.06.18 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Jakab levele
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
„Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jak 2,17)...
ApCsel 20,7-12

ApCsel 20,7-12

2017.06.18 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt...
Zsolt 150,6

Zsolt 150,6

2017.06.11 18:00
Tóth Dorottya Tünde beosztott intézményi lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 150,6)...