Rendszerüzenet

Igehirdetések

Mt 18,1-5, 19,13-15

Mt 18,1-5, 19,13-15

2016.11.20 18:00
Káposztás Gábor segédlelkész
Lekció: Újszövetség Pál levele a kolosséiakhoz
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
Téma: Szerepek a családban – Gyerekek...
2Kor 12, 12, 19

2Kor 12, 12, 19

2016.11.20 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosságban, a jelekben, a csodákban és az isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt Krisztusban ...
Ef 6, 1-4

Ef 6, 1-4

2016.11.13 18:00
Lucski Márta beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Szerepek a családban – Szülők...
Zsolt 23, 3-4, 6a

Zsolt 23, 3-4, 6a

2016.11.13 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján...
János 11, 43-44a

János 11, 43-44a

2016.11.06 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott...” (János 11, 43-44a)...
Zsolt 126.

Zsolt 126.

2016.10.31 17:00
Zsolt 126. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
„Erős vár a mi Istenünk!”...
Zsolt 28, 1-3

Zsolt 28, 1-3

2016.10.30 18:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Péter első levele
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Téma: Hogyan birkózhatok meg a szenvedéssel?...
Gal 5,1

Gal 5,1

2016.10.30 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele a galatákhoz
Textus: Újszövetség Pál levele a galatákhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan.” (Gal 5,1)...
Ám 9,7-15

Ám 9,7-15

2016.10.23 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ámósz próféta könyve
Textus: Ószövetség Ámósz próféta könyve
Téma: Nemzet szenvedése...
1Kir 18,37

1Kir 18,37

2016.10.23 10:00
1Kir 18,37 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A királyok első könyve
Textus: Ószövetség A királyok első könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE " Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket!" (1Kir 18,37)...
2 Kor 12, 9

2 Kor 12, 9

2016.10.18 19:14
Feketéné Lakatos Edina beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2 Kor 12, 9)...
János 8,36

János 8,36

2016.10.17 18:49
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8,36)...