Rendszerüzenet

Igehirdetések

Máté 2,12

Máté 2,12

2015.12.25 10:00
Máté 2,12 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2,12)...
1Kor 15,51

1Kor 15,51

2015.12.24 16:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
„Íme, titkot mondok nektek.”1Kor 15,51 1. Apostoli köszöntés...
Ézsaiás 63,19

Ézsaiás 63,19

2015.12.20 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek!” Ézsaiá...
Lk 1,76-79

Lk 1,76-79

2015.12.13 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneink bocsánata által,...
Jakab 3,17

Jakab 3,17

2015.12.06 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Jakab levele
Textus: Újszövetség Jakab levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” (Jakab 3,17)...
Jelenések 3,1-6

Jelenések 3,1-6

2015.11.29 10:00
Jelenések 3,1-6 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Ószövetség Ezékiel próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erő...
Jelenések 2,20-21,26

Jelenések 2,20-21,26

2015.11.22 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek...
Jel 3,20

Jel 3,20

2015.11.15 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”(Jel 3,20)...
Jel 2,4-5a 7b

Jel 2,4-5a 7b

2015.11.08 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet.Aki győz, annak enni adok az ...
Máté 5,4

Máté 5,4

2015.11.01 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” (Máté 5,4) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...
Istentisztelet a gyászolók vasárnapján

Istentisztelet a gyászolók vasárnapján

2015.11.01 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo.lelkész 2. Fennálló...
Jelenések 19, 6-9

Jelenések 19, 6-9

2015.10.31 17:00
József Steinbah Vendég
Lekció: Újszövetség A jelenések könyve
Textus: Újszövetség A jelenések könyve
Az Istentisztelet rendje: Orgonazene Apostoli köszöntés Vad Zsigmond ref. esperes Gyülekezeti ének: 90, 1 Előfohász Molnár Lilla ev. bo. lelkész Igeolvasás...