Rendszerüzenet

Igehirdetések

Mk 6,51-56

Mk 6,51-56

2017.03.12 10:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét ér...
Róm 8,31-39

Róm 8,31-39

2017.03.05 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Márk evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek...
Préd 4,9-12

Préd 4,9-12

2017.02.26 18:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Ószövetség A prédikátor könyve
„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül va...
Róm 8,31-39

Róm 8,31-39

2017.02.26 10:00
Róm 8,31-39 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki m...
1Kor 7,2-7

1Kor 7,2-7

2017.02.19 18:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Ószövetség Mózes első könyve
A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura ...
Mk 2,1-12

Mk 2,1-12

2017.02.19 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus: Újszövetség Márk evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit nég...
Péld 30,18-19

Péld 30,18-19

2017.02.12 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Ószövetség Mózes első könyve
Textus: Ószövetség A példabeszédek könyve
„Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: a sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a nővel.” (Péld 30,18-19)...
ÉnÉn 3,1-4

ÉnÉn 3,1-4

2017.02.12 10:00
ÉnÉn 3,1-4 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus: Ószövetség Énekek éneke
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrö...
2Timóteus 2,8-9

2Timóteus 2,8-9

2017.02.05 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
Textus: Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.” (2Timóteus 2,8...
Róma 8, 31-34

Róma 8, 31-34

2017.01.29 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség A zsidókhoz írt levél
Textus: Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít.” (Róma 8, 31-34)...
Zsoltárok 1, 1-3

Zsoltárok 1, 1-3

2017.01.29 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz me...
2Kor5,14

2Kor5,14

2017.01.22 17:00
Kocsis Fülöp gkat. metropolita-érsek
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Imahét a Krisztushívők egységéért 2017. január 15-22. „Krisztus szorongató szeretete” (2Kor5,14)...