Rendszerüzenet

Igehirdetések

Márk 9, 23

Márk 9, 23

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9, 23)...
Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43, 1b) „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1, 18)...
János 20,29

János 20,29

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek." (Jn 20,29)...
Máté 28, 13. 15. 20.

Máté 28, 13. 15. 20.

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Én veletek vagyok min...
Máté 28,9-10

Máté 28,9-10

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Jézus szembejött velük... Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem." (Mt 28,9-10), Húsvét első napja....
1Kor 1,18. 22-25

1Kor 1,18. 22-25

1Kor 1,18. 22-25, Nagypéntek...
1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

1Korinthus 10, 16-17; 11, 23-28, Nagycsütörtök...
Máté 21, 4, 9

Máté 21, 4, 9

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!...
Jelenések 21,22

Jelenések 21,22

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.” (Jelenések 21,22)...
2Timóteus 3, 16-17

2Timóteus 3, 16-17

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Timóteus 3, 16-17)...