Rendszerüzenet

Igehirdetések

JerSir 3, 22-26, Máté 15, 28

JerSir 3, 22-26, Máté 15, 28

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá ...
Máté 13,31-32

Máté 13,31-32

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönn...
Jakab 1, 12-18

Jakab 1, 12-18

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztó...
„Kész már az én szívem néked énekelni

„Kész már az én szívem néked énekelni"

2016. február 7-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünk egyben úrvacsorával egybekötött alkalom is. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a közös együttlétre és az úrvacsorai közösségbe....
Máté 9,6

Máté 9,6

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!” (Máté 9,6)...
Máté 7, 7-8

Máté 7, 7-8

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7, 7-8)...
1Pt 2,9

1Pt 2,9

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)...
Lukács 14, 22-23

Lukács 14, 22-23

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hog...
Máté 4, 1-4

Máté 4, 1-4

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta:...
Zsid 13,18a

Zsid 13,18a

„Imádkozzatok értünk!” (Zsid 13,18a) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés...