Rendszerüzenet

Igehirdetések

Mt 5,27

Mt 5,27

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!” (Mt 5,27)...
Mt 5,21-26

Mt 5,21-26

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.” Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton...” (Mt 21 és 25a)...
Ef 4,29-32

Ef 4,29-32

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megvá...
ApCsel 16,25-31

ApCsel 16,25-31

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozz...
2Móz 20, 13

2Móz 20, 13

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne ölj!” „És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyert...
Mt 4,21-22

Mt 4,21-22

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól! Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot ...
Róm 13,1-7

Róm 13,1-7

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe; a...
2Móz 20,12

2Móz 20,12

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” (2Móz 20,12)...
Fil 2,1-8

Fil 2,1-8

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen...
Ef 6,1-4

Ef 6,1-4

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. Ti apák pe...