Rendszerüzenet

Igehirdetések

Imahét a Krisztushívők egységéért

Imahét a Krisztushívők egységéért

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE: „ Mit kíván tőlünk az Isten?”  (Mikeás 6,6-8)   AZ ISTENTISZTELET RENDJE   1.    Orgonazene 2.    Apostoli köszöntés ...
János 1, 40-41. 45-46

János 1, 40-41. 45-46

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtalál...
2Királyok 20, 4-5

2Királyok 20, 4-5

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az ÚR igéje: Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Megha...
János 18, 37-38

János 18, 37-38

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az...
Máté 10, 32

Máté 10, 32

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt…” (Máté 10, 32)     AZ ISTENTISZTELET RENDJE ...
Királyok 1, 3

Királyok 1, 3

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor az ÚR angyala így szólt a tisbei Illéshez: Indulj, menj el Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk: Talán nincs Isten Izráelben, hogy ti Baalzebúbot, Ekrón istené...
Lukács 21, 19

Lukács 21, 19

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE   „Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket." (Lukács 21, 19)     AZ ISTENTISZTELET RENDJE   Apostoli köszöntés    ...
Lukács 21, 1-4

Lukács 21, 1-4

    AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így ...
Lukács 20, 13

Lukács 20, 13

  AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE   „Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni.” (Lukács 20, 13)    AZ ISTENTISZTELET RENDJE ...
Ézsaiás 9, 1-6

Ézsaiás 9, 1-6

    AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE   „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.  Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel...