Rendszerüzenet

Igehirdetések

1Móz 6,9-13

1Móz 6,9-13

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erős...
Jn 8,5b,11b

Jn 8,5b,11b

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hát te mit mondasz? Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,5b;11b)...
Jn 2,13-22

Jn 2,13-22

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…” (Jn 2,13-22)...
Lk 14,15-24

Lk 14,15-24

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküld...
1Kor 12,4, 7, 11

1Kor 12,4, 7, 11

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ...
Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Az Úr pedig jóra fordított...
Máté 6,33

Máté 6,33

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6,33)...
Zsolt 139,1-12

Zsolt 139,1-12

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sin...
1Kor 1,22-24

1Kor 1,22-24

„És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ere...
János 1,41-42

János 1,41-42

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent. Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelent...