Rendszerüzenet

Igehirdetések

János 14, 1-2

János 14, 1-2

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács 2,7) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok h...
Lukács 10, 36-37

Lukács 10, 36-37

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” /Lukács 10, 36-37/...
1Péter 1, 16b

1Péter 1, 16b

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1Péter 1, 16b)...
Ef 5, 18-20

Ef 5, 18-20

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istenn...
1 Kor 2, 12-13a

1 Kor 2, 12-13a

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással. (1 ...
Jelenések 22, 6-7

Jelenések 22, 6-7

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar: boldog, aki megta...
Róm 8, 2

Róm 8, 2

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "…az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban..." (Róm 8, 2)...
2Móz 20, 2a, 3., Fil 4, 13

2Móz 20, 2a, 3., Fil 4, 13

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Én, az Úr vagyok a te Istened… Ne legyen más istened rajtam kívül!”(2Móz 20, 2a, 3.) „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”(Fil 4, 13)...
Márk 9, 23

Márk 9, 23

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9, 23)...
Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

Ézs 43, 1b, Jn 1, 18

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43, 1b) „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1, 18)...