Rendszerüzenet

Igehirdetések

János 20,29

János 20,29

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek." (Jn 20,29)...
Máté 28, 13. 15. 20.

Máté 28, 13. 15. 20.

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Én veletek vagyok min...
Máté 28,9-10

Máté 28,9-10

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE "Jézus szembejött velük... Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem." (Mt 28,9-10), Húsvét első napja....
1Kor 1,18. 22-25

1Kor 1,18. 22-25

1Kor 1,18. 22-25, Nagypéntek...
1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

1Korinthus 10, 16-17, 11, 23-28

1Korinthus 10, 16-17; 11, 23-28, Nagycsütörtök...
Máté 21, 4, 9

Máté 21, 4, 9

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!...
Jelenések 21,22

Jelenések 21,22

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.” (Jelenések 21,22)...
2Timóteus 3, 16-17

2Timóteus 3, 16-17

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Timóteus 3, 16-17)...
JerSir 3, 22-26, Máté 15, 28

JerSir 3, 22-26, Máté 15, 28

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá ...
Máté 13,31-32

Máté 13,31-32

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönn...